ערך מוסף – בית כלכלי ללקוחות מראשית דרכו ב- 1983, רואה עצמו המשרד מחויב למתן שירות המושתת על מקצועיות ואמינות, לטיפוחהתשתית האנושית והערכית בקרב עובדיו ולהתנהלות ביושר ובהגינות, תוך הקפדה על זכויות הלקוח. אמנת השירות של המשרד מבטאת את מחויבותו לשירות ואת שאיפתו להיות מוביל בתחומו, למען רווחת הלקוח. במסגרת חתירתו למצוינות, משמש המשרד כבית כלכלי ללקוחותינו ומציע מעטפת שירותים ייחודית המעניקה ערך מוסף משמעותי ללקוחות. כל לקוח זוכה להתייחסות אישית ממוקדת ולסל שירותים פרטני התפור בהתאם לצרכיו הפיננסיים הייחודים, החל בהנהלת חשבונות וייצוג מול הבנקים, וכלה באימון אישי למנהלים, תכנון מס אופטימאלי וייעוץ פנסיוני.

    

הערך המוסף